Het “repowering”-project bestaat erin een bestaand windmolenpark of een gedeelte daarvan te vervangen door een nieuw, efficiënter windmolenpark om de elektriciteitsproductie te optimaliseren en de milieu-integratie te verbeteren.

Genwind biedt een repowering service aan gebaseerd op de ervaring van de Ponticelli Group.

SMRI, eveneens een dochteronderneming van de Ponticelli-groep, beschikt over de personele en materiële middelen om de ontmanteling en hermontage van turbines uit te voeren.

Wij werken samen met plaatselijke dienstverleners voor recycling en bieden partnerschapsoplossingen voor het hergebruik van de verschillende onderdelen.