De wet bepaalt dat de exploitant de windturbines moet ontmantelen en het land waarop ze stonden, aan het eind van hun exploitatie moet teruggeven.

GenWind biedt in samenwerking met SMRI :

  • Ontmanteling van de windturbines
  • Ontmanteling van het elektrische onderstation
  • Uitgraven van de funderingen
  • Verwijdering van kabels
  • Landwinning
  • Terugwinning en recycling van afval