De wind fotomontage

GenWind maakt ter plaatse foto’s in overleg met de landschapsarchitect en de projectontwikkelaar volgens de speciale verzoeken van de administratie.

De fotomontage wordt vervolgens gemaakt met Resoft Windfarm 4 software, een beproefd softwarepakket dat de algemene geometrie van de windturbines in uw project respecteert, rekening houdend met de topografie en de lichtomstandigheden op het moment van de opname.

Schaduw- en ZVI-studies

De schaduwwerking van de windturbines op de onmiddellijke omgeving van het project kan worden bestudeerd met behulp van de schaduwmodule van WindPro. Er kan een schaduwkaart worden gemaakt en op basis van vooraf gedefinieerde punten in de database kunnen cijfers voor de duur per uur en per dag worden berekend. Aldus kan een raming worden gegeven voor de gehele geplande bedrijfstijd van de installatie. Dit instrument maakt het mogelijk een beter inzicht te krijgen in dit potentieel hinderlijke verschijnsel voor mensen die in de buurt van elektriciteitscentrales wonen.

De Zone van Visuele Invloed (ZVI) is een zichtkaart die bepaalt welke impact het windmolenpark op het landschap heeft en hoe het plaatselijk zal worden ingepast. De kartering is gebaseerd op USGS2 topografie (SRTM3) met behulp van de gespecialiseerde software Resoft Windfarm4. Het in kaart brengen van de ZVI is een essentieel instrument voor het beoordelen van de potentiële zichtbaarheid van windturbines in het studiegebied.